KORTTIDSBOENDE?

Vad är ett korttidsboende?

Vad är ett korttidsboende?
En vistelse på ett korttidsboende kan fylla många funktioner. Det kan vara ett sätt att knyta nya kontakter med andra ungdomar och vuxna. Det kan innebära miljöombyte och det kan vara ett sätt att förbereda sig inför att flytta hemifrån. Korttids kan även fungera som avlösning för anhöriga.

Hur kan du komma till oss?


För att komma till oss måste biståndshandläggarna i din hemkommun, utifrån LSS fatta ett personligt biståndsbeslut på korttidsvistelse. Du får sedan göra ett eller flera studiebesök innan din första vistelse. Vi kan även göra hembesök hos dig vid behov.

Vill du veta mer?
Kontakta oss!