ÖSTERSUNDS

KORTIDSBOENDE

Korttidsvistelse i hemlik miljö

Vår idé

Östersunds korttidsboende drivs av personal med lång erfarenhet, bred kompetens och stor kunskap om arbete med personer med olika funktionsvariationer.
Vår idé har ända sedan starten 2005 varit att erbjuda korttidsvistelse i hemlik miljö. Vi anpassar vistelsen utifrån varje enskild individs önskemål och behov.

Vi har plats för sex gäster per dygn. Våra gäster kommer från flera olika kommuner och består av ungdomar från 16 år och vuxna som omfattas av personkretsarna LSS 1 & 2.

Välkommen till oss!

Korttidsboende