VÅR HISTORIA

Östersunds korttidsboende – lite annorlunda.

Östersunds korttidsboende startades 2005 av Ingbritt Tjärnås som efter 30 år som arbetsledare inom vård och omsorg ville skapa något eget, något lite annorlunda.

Ambitionen var att erbjuda korttidsvistelse i en hemlik, ombonad miljö utan institutionskänsla. Bemötande och arbetssätt skulle utgå från varje individs behov och önskemål. Det grupptänkande som Ingbritt upplevt var alltför vanligt inom LSS-verksamhet skulle undvikas.

Verksamheten startade i en lägenhet på Allégatan i centrala Östersund. Personalen handplockades utifrån sitt engagemang för gästernas bästa (vi föredrar benämningen gäst framför brukare).

Nu, femton år senare, har verksamheten växt och disponerar fyra lägenheter i samma fastighet. Östersunds korttidsboende har numera gäster från ett flertal olika kommuner men vår ursprungliga idé är densamma:

Att erbjuda en trygg, trivsam och stimulerande vistelse anpassad utifrån varje individs önskemål och behov.